Διαδικασίες πριν και μετά το μυστήριο PDF Εκτύπωση E-mail

Στη ζωή σας έχει προστεθεί  ένα νέο μέλος, μια νέα ύπαρξη  που σας έχει αναστατώσει ευχάριστα. Πρέπει να γίνουν όμως κάποιες διαδικασίες ακόμα για να είναι όλα σωστά.

1-Δήλωση γέννησης.

Η δήλωση γέννησης γίνεται στο ληξιαρχείο του τόπου γέννησης  του παιδιού εντός  10 ημερών από την ημέρα της γέννησης, (αν αυτό γίνει αργότερα καταβάλλεται πρόστιμο ) .

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη δήλωση γέννησης είναι :

- Αίτηση
- Δήλωση γέννησης μαιευτηρίου
- Ταυτότητες ή διαβατήρια γονέων
- Ταυτότητα ή Διαβατήριο Δηλούντος
- Αν πρόκειται για μη Έλληνες υπηκόους,  επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά του πιστοποιητικού γάμου ή των διαβατηρίων των γονέων.
- Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης των γονέων, εκτός αν ο αριθμός Οικογενειακής Μερίδας προκύπτει από την ταυτότητα.
- Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων (τη δήλωση αυτή την έχετε από το Γάμο).
Υπόχρεοι για τη δήλωση γέννησης είναι οι γονείς, ο γιατρός, και οποιοσδήποτε άλλος που παρευρέθηκε στον τοκετό.
Αν δεν γίνει δήλωση δημοτικότητας από τους δύο γονείς, το παιδί ακολουθεί την δημοτικότητα του πατέρα.

Το πιστοποιητικό γέννησης, που θα λάβετε από το ληξιαρχείο με την ένδειξη «Δια την βάπτιση», θα πρέπει να το προσκομίσετε στην ενορία που θα γίνει το μυστήριο της Βάπτισης.

2-Δήλωση Βάπτισης.

Η δήλωση βάπτισης  γίνεται  στο ληξιαρχείο του τόπου βαπτίσεως. Αν η βάπτιση γίνει σε διαφορετικό τόπο  από αυτό της γέννησης η δήλωση γίνεται στο ληξίαρχο του τόπου της βάπτισης ο οποίος διαβιβάζει αντίγραφο της  έκθεσης βαπτίσεως στον ληξίαρχο του τόπου γέννησης.

Η δήλωση βάπτισης πρέπει να γίνει εντός  90 ημερών από την ημέρα βάπτισης (μετά από  το χρονικό όριο καταβάλλεται  πρόστιμο).

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη δήλωση βάπτισης είναι :

- Ληξιαρχική πράξη γέννησης  του παιδιού.
- Δήλωση τέλεσης βάπτισης, χαρτοσημασμένη.
- Τη δήλωση βάπτισης είναι υποχρεωμένοι  να τη δηλώσουν :
- Οι γονείς.
- Ο ανάδοχος (νονός-α)
- Όποιος έχει την επιμέλεια του παιδιού.
- Συγγενείς εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού.
Με τη προσκόμιση  της αστυνομικής ταυτότητας.