Διαδικασίες μετά το γάμο PDF Εκτύπωση E-mail

ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΑΜΟΥ

Όλα έχουν γίνει, το μεγάλο άγχος  είναι πλέον  παρελθόν.

Υπάρχουν όμως ακόμα κάποιες διαδικασίες που πρέπει να γίνουν, όπως αυτή της έκδοσης Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου, ανεξαρτήτως από το αν έχετε κάνει Θρησκευτικό ή Πολιτικό γάμο, είτε έχουν γίνει στην εκκλησία, στο δημαρχείο ή σε πρεσβεία .

Η  βασική σας  προτεραιότητα είναι να Δηλώσετε το γάμο στο Ληξιαρχείο του Δήμου ή της κοινότητας  όπου θα διαμένετε.

Η Δήλωση Γάμου πρέπει να γίνει εντός 40 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου.

Αν αυτό δε γίνει εντός  των  40 ημερών τότε  επιβαρύνεστε με χαρτόσημο (αυτό διαφέρει ανάλογα με την καθυστέρηση της δήλωσης).

Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσετε είναι :

Α) Για Θρησκευτικό Γάμο, βεβαίωση από την Εκκλησία.

Β) Για Πολιτικό Γάμο, βεβαίωση από το Δήμο ή την κοινότητα.

Γ) Για γάμο σε πρεσβεία ή προξενείο, βεβαίωση από την πρεσβεία ή το προξενείο.

Για όλες τις περιπτώσεις  τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν από έναν  εκ  των συζύγων έχοντας  μαζί του, τις αστυνομικές ταυτότητες ή διαβατήρια και των δύο, αν η κατάθεση γίνει από τρίτο τότε πρέπει να έχει μαζί του και εξουσιοδότηση.(Στη περίπτωση μη Ελλήνων υπηκόων, πρέπει να προσκομιστεί και η άδεια παραμονής).